Prijzen

Tarieven 2024

Stalling buiten op de wal € 37,50 (per m2)
Winter/zomerstalling voor 6 maanden (minimumtarief € 400,00)
excl. milieukosten.

Stalling binnen passief € 67,50 (per m2)
Winter/zomerstalling voor 6 maanden (minimumtarief € 750,00)
Uitsluitend stalling, geen uitvoering van werkzaamheden.
Prijs is incl. takelen, afspuiten, opbokken, tewaterlating en excl. milieukosten.

Stalling binnen actief € 77,50 (per m2)
Winter/zomerstalling voor 6 maanden (minimumtarief € 850,00)
Uitvoering van vooraf aangegeven onderhoudswerkzaamheden (laswerk moet i.v.m. brandgevaar altijd door de werf uitgevoerd worden).
Prijs is incl. takelen, afspuiten, opbokken, tewaterlating en excl. milieukosten & stroomverbruik

Korte stallingsperiode (Hellingbeurt)
Altijd op aanvraag i.v.m. indeling & geschikt bokmateriaal.
Prijzen inclusief takelen, opbokken, tewaterlating en excl. afspuiten & milieukosten.

1 week stalling buiten, prijs per lengte meter
tot 10 meter € 25,–
10 tot 12 meter € 27,50
12 tot 14 meter € 31,–
14 tot 17 meter € 35,–
17 tot 20 meter € 41,50
boven de 20 meter € 49,–
Verlenging stalling, per week € 3,- (prijs per m2)

1 week stalling binnen, prijs per lengte meter
tot 10 meter € 38,50
10 tot 12 meter € 42,50
12 tot 14 meter € 47,50

14 tot 17 meter € 53,50
17 tot 20 meter € 61,00
boven de 20 meter € 69,–
Verlenging stalling, per week. € 5,50 (prijs per m2)

Ligplaatsen haven
Winterligplaats seizoen van 1-10 t/m 1-4 € 30,- (prijs per m2, minimumtarief € 300,– excl. milieukosten)
Kort verblijf / passantentarief € 3,50 (per lengte meter, per dag en minimumtarief € 25,– excl. milieukosten)

Overige tarieven
• Arbeid per uur € 67,50
• Hoge druk afspuiten, (max 200 bar) per strekkende meter waterlijn € 10,–
• Bovenmatige vervuiling onderwaterschip (mosselen schrapen etc. per 1/2 uur € 35,–)
• Milieukosten, per m2 (minimumtarief € 45,00) € 1,90
• Extra verplaatsing vaartuig binnen de werf (tarief per 1/2 uur) € 75,–
• Heftruck tot 2 ton (tarief per 1/4 uur) € 25,-
• Mastenberging buiten, per meter lengte (excl. kraangebruik) € 8,50
• Mastenberging binnen, per meter lengte (excl. kraangebruik) € 16,–
• Massieve Houten Mastenberging binnen, per meter lengte (excl. kraangebruik) € 24,50

• Accu herconditionering service (max 75Ah) per aangeleverde accu € 27,50
• Stroomverbruik per Kw (volgens Kwh meter) € 0,78

Gebruik botenlift (prijs per strekkende meter)
Takelen van of op trailer, excl. afstellen trailer)
tot 10 meter € 11,50
10 tot 12 meter € 13,–
12 tot 14 meter € 15,–
14 tot 17 meter € 17,50
17 tot 20 meter € 19,50
boven de 20 meter € 25,–

Openingstijden van de werf
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Zondag gesloten. In noodgevallen zijn wij ook buiten werktijden beschikbaar.

Buiten de openingstijden is het dubbele toegangshek gesloten en de werf alleen toegankelijk via het beveiligde loophek.

Het stallingsterrein en de loodsen worden bewaakt met videocamera’s.

Op de werf en in de haven is het HISWA “ HAVEN- EN WERFREGLEMENT” van toepassing. Dit reglement is op meerdere plaatsen op de werf duidelijk zichtbaar aangebracht en is op verzoek verkrijgbaar op kantoor. Het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van dit reglement worden in verband met het belang van veiligheid en verzekering hieronder nog eens afzonderlijk weergegeven.

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

• Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
• De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
• Accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
• Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht;
• Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
• Steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
• Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
• Te roken in de loodsen.

Aanvullend op dit reglement zijn tevens de volgende huisregels van toepassing.

Huisregels

• Auto’s en andere voertuigen mogen niet op het stallingsterrein en in de loodsen worden geparkeerd. Laden en lossen is toegestaan;
• Het laten uitvoeren van werkzaamheden door derden is niet toegestaan;
• Het zelf uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is uitsluitend na overleg met de werf toegestaan mits de regels en aanwijzingen van werfpersoneel strikt in acht worden genomen. Zo mag schuren en schilderen uitsluitend plaatsvinden met stofafzuiging en opvangzeilen;
• De afvalcontainer is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval;
• Accu’s, batterijen, chemisch afval, waaronder mede te verstaan oliën, verdunners, afbijtmiddelen, verfresten en verfblikken, kwasten en verfrollers , afvoeren naar het nabijgelegen Gemeente depot;
• Scheepsinrichting, kussens, matrassen, elektrische apparaten en dergelijke, eveneens afvoeren naar het Gemeente depot;
• Bij milieuvervuiling zullen de opruimkosten en boetes op de veroorzaker worden verhaald;
• Gebruik van (elektrische) kachels e.d. is in verband met brandgevaar verboden;
• Accu’s dienen te zijn afgekoppeld en de polen of klemmen daarvan dienen te zijn geïsoleerd;
• Van vaartuigen met benzinemotor(en) dienen de brandstoftank(s) leeg en ontlucht te zijn;
• De werkplaatsen, zijn i.v.m. aansprakelijkheden, niet vrij toegankelijk;
• Tijdens hijswerkzaamheden is het niet toegestaan zich in de nabijheid van de last te bevinden;
• Tijdens de stalling is het niet toegestaan aan boord van de vaartuigen te overnachten.